Presentació

Objectius

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els territoris al nord i sud de Catalunya i Andorra, i també promoure i projectar el municipi designat com a Capital de la Sardana tant a l'interior com a l'exterior de les fronteres polítiques del país.

La Comissió Capital de la Sardana, entitat independent de la societat civil formada per la Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular, és qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la sardana en l'àmbit esmentat anteriorment, que inclou tres estats europeus.

Qualsevol municipi pot aspirar a ser designat com a Capital de la Sardana. Per ser-ho ha de presentar la corresponent candidatura i que la Comissió l'elegeixi com a capital, d'entre les candidatures presentades en cada edició.

Sobre BARCELONA, CAPITAL DE LA SARDANA 2014

El nomenament de Barcelona com a Capital de la Sardana 2014 esdevé una oportunitat única per situar la dansa nacional de Catalunya i, per extensió, els moviments que s’hi vinculen (com els que aglutina el coblisme actual o manifestacions pròximes a la pròpia sardana provinents d’altres àmbits de la cultura popular i tradicional) en un punt de centralitat clau en relació al discurs i la creació artística contemporànies.

Aquest nomenament coincideix en el temps amb la pròpia celebració dels actes del tricentenari del 1714 i del nomenament de Barcelona com a Capital de la Cultura Catalana: projectes als quals la pròpia Federació Sardanista de Catalunya (en ple procés de reconversió en pro de la Confederació Sardanista de Catalunya) aporta propostes pròpies, ja sigui en solitari o en col·laboració amb tercers. Un programa que a partir d’allò més proper, d’allò que entenem com a local, articula una proposta nacional, de país, amb voluntat universal que és també i principalment internacional. La sardana, en el seu vessant musical i coreogràfic, entesa com a reclam i atractiu per als qui ja la coneixen però també amb capacitat de seducció per als qui en són aliens. El programa d’actes de la Capital de la Sardana de Barcelona per al 2014 treballa en paral·lel una línia de proximitat amb una segona tal vegada més ambiciosa però igualment important de divulgació i internacionalització de la dansa i la música associades a la sardana i la cobla.