Presentació

Objectius | Sobre Perpinyà, capital de la Sardana 2019

La capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural dels territoris al nord i sud de Catalunya i Andorra, i també promoure i projectar el municipi designat com a capital de la Sardana tant a l’interior com a l’exterior de les fronteres polítiques del país.

La comissió capital de la Sardana, entitat independent que pertany a la societat civil i està formada per la Confederació Sardanista de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular, és qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la Sardana en l’àmbit esmentat anteriorment, que inclou tres estats europeus, en col.laboració amb els municipis designats.

Qualsevol municipi pot aspirar a ser designat com a capital de la Sardana. Per ser-ho ha de presentar la corresponent candidatura i ser evaluat per la comissió, d’entre les candidatures presentades en cada edició.